Seitenanfang

Seiten-Titelbild:
Inhalt:

Inštitút

Ortopedická nemocnica Speising je podnikom skupiny Vinzenz Gruppe, privátnej rakúskej skupiny nemocníc. Nemocnica je verejné, všeobecne prospešné zariadenie. Sme otvorení všetkým pacientom – bez ohľadu na ich kultúrny pôvod alebo náboženstvo.

Z našej tradície sme kresťanskou nemocnicou. Ortopedická nemocnica Speising bola založená pred 100 rokmi ako rádová nemocnica; a aj dnes ešte pracujú v našej klinike rádové sestry. Ako kresťanskej inštitúcii sú nám obzvlášť dôležité pozornosť, rešpekt, komunikácia a empatia. Pacient stojí u nás so všetkými jeho potrebami, starosťami a problémami vždy v popredí.

Čísla, dáta, fakty

Ortopedická nemocnica Speising poskytuje 280 lôžok a ročne opatruje 17 000 pacientov stacionárne. Našu ambulanciu navštívi ročne 37 000 ľudí.

Ein Unternehmen der VINZENZ GRUPPE Gesundheit kommt von Herzen