Naše stručno znanje

Naši liječnici, medicinsko osoblje i terapeuti trajno se stručno usavršavaju te i oni sami redovito vode stručne i znanstvene radionice stručnog usavršavanja. Osim toga, oni su u stručnom pogledu odlično umreženi na internacionalnom planu.

Među našim liječnicima nalaze se i renomirani univerzitetski profesori. Naša klinika je univerzitetska bolnica te pripada Medicinskom univerzitetu u Beču kao i kampusu Visoke stručne škole u Beču.

Zahvaljujući ovom čvrstom fundamentu znanja i iskustva u stanju smo ponuditi Vam visoko kompetentno ortopedsku obradu.