Zdravotná turistika

Ak k nám prídete zo zahraničia, aby ste sa podrobili liečeniu komplexnejšieho ortopedického problému, obráťte sa, prosím, so svojimi otázkami s dôverou na sekretariáty nasledovných oddelení s ich špecializáciami:

 

I. Ortopedické oddelenie
Toto oddelenie je špecializované na ortopédiu horných končatín (ruka, rameno, plece), na zákroky udržujúce kĺb kolena, na artroskopiu bedier a športovú ortopédiu. Ponúkané sú aj výkony z celej šírky pásma ortopédie.
Vedenie: Ass. Prof. Dr. Christian Wurnig
>> Kontakt

II. Ortopedické oddelenie
Lekári tohto oddelenia sú obzvlášť špecializovaní na náhrady kolenných a bederných kĺbov (teda ošetrenia pri použití protéz). Okrem toho ponúka toto oddelenie výkony z celej šírky pásma ortopédie. 

Vedenie: Prof. Dr. Martin Dominkus
>> Kontakt

Oddelenie chrbticovej chirurgie
Toto oddelenie je špeciálnym oddelením pre chrbticovú chirurgiu a súčasťou chrbticového centra. Okrem toho ponúka toto oddelenie výkony z celej šírky pásma ortopédie.
Vedenie: Prof. Dr. Michael Ogon
>> Kontakt

Oddelenie pre konzervatívnu ortopédiu
Spektrum nášho oddelenia zahrňuje ošetrovanie ťažkostí celého pohybového systému bez chirurgických zásahov - pričom ťažisko leží pri ošetrovaní problémov chrbtice. Sme súčasťou chrbticového centra.
Vedenie: Prof. Dr. Michael Ogon 
>> Kontakt

Oddelenie pre detskú ortopédiu a chirurgiu nohy
Oddelenie je špecializované na ochorenia horných a dolných končatín v detstve a mladosti. Ďalšie zamerania: Neuroortopédia, rekonštrukcia deformít a chirurgia nohy v dospelom veku.
Vedenie: Ass.Prof. Dr. Rudolf Ganger, PhD.
>> Kontakt


Formulár S2

Pomocou formuláru S2 môžte preukázať svoj nárok na plánovanú liečbu v inom členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande. O vydanie formuláru musíte požiadať svoju inštitúcie zdravotného poistenia požiadať ešte pred odchodom. Potom ho predložíte inštitúcii zdravotného poistenia v krajine, v ktorej podstúpite liečbu.

EU-Informacie:

Plánované ošetrenie